Gennem livet kommer de fleste mennesker i svære livssituationer eller oplever måske stress, despression eller angst eller mere generelle problemer med selvværd eller nære relationer. Nogle oplever ensomhed eller at savne glæde og retning i livet.

Det kan være en stor hjælp at opsæge en erfaren og kompetent samtalepartner. Efter et psykologforløb oplever mange lettelse og begynder at se på sig selv med større omsorg og klarhed.

I min klinik i Helsingør tilbyder jeg individuelle samtaler og familiesamtaler. Jeg lægger vægt på, at samtaler hos mig opleves som omsorgsfulde og effektfulde. At samtalerne er en hjælp til at navigere i de vanskeligheder, livet rummer og til at udviklinghen mod ønskede forandringer.

Særlige kompentenceområder

 • Stress og belastning
 • Usikkerhed og lavt selvværd
 • Tristhed og Depression
 • Angstrelaterede problematikker
 • Familiebehandling
 • Ungesamtaler
 • Sorg og krise
 • Seksuelle overgreb
 • Pårørendesamtaler
 • Livsstilsændring og Balancerede spisemønstre
 • Eksistentielle temaer
Du kan læse mere om mig og min tilgang her på hjemmesiden eller kontakte mig med spørgsmål eller for en indledende snak om, hvorvidt jeg er den rette psykolog for dig.

SAMTALER HOS MIG

At beslutte sig for at åbne sig for et andet menneske kan være et stort skridt. Særligt når det er sårbare emner, der skal åbnes for. Det kan også være en udfordring at finde en psykolog, der passer til hvem du er og hvad du har behov for. Forskning i effekten af psykoterapi peger på, at det er relationen mellem klienten og terapeuten, der er afgørende for om klienten oplever sig hjulpet af samtalerne.

For mig er det afgørende at du oplever det trygt og tillidsskabende at opsøge psykolog. Jeg ser det som min vigtigste opgave, at du oplever rammerne og samtalen som varme og nærværende. Jeg møder dig respektfuldt og lyttende over for den situation, du er i. Mit fokus er at støtte dig omsorgsfuldt, professionelt og tydeligt, så du oplever dig hjulpet med det, du kommer med.