PSYKE, KROP OG LIVSSTIL I BALANCE

 

EN HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL PSYKOLOGBEHANDLING

 

Hvis du psykisk bakser med noget i livet, er det normalt at opleve, at kroppen også får det svært. Eller hvis du omvendt har det svært i kroppen, bliver din mentale trivsel oftest påvirket.
At betragte psyke og krop som sammenhængende er derfor, for mig at se, nødvendigt, hvis der skal skabes trivsel og udvikling.

Det er ikke for alle nødvendigt med et konkret fokus på kroppen. Jeg vil dog altid have sammenhængen for øje. 

PSYKE, KROP OG LIVSSTIL I BALANCE

EN HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL PSYKOLOGBEHANDLING

 

Hvis du psykisk bakser med noget i livet, er det normalt at opleve, at kroppen også får det svært. Eller hvis du omvendt har det svært i kroppen, bliver din mentale trivsel oftest påvirket.

 

At betragte psyke og krop som sammenhængende er derfor, for mig at se, nødvendigt, hvis der skal skabes trivsel og udvikling. Det er ikke for alle nødvendigt med et konkret fokus på kroppen. Jeg vil dog altid have sammenhængen for øje.

SAMMENHÆNGEN MELLEM KROP OG PSYKE

 

Det kan være, at en periode med psykisk mistrivsel, har ført til, at du får kropslige smerter, oplever dit spisemønster forstyrret af dine følelser, sover dårligt eller føler dig energiforladt. Vi kan sammen se på, hvordan du i arbejdet med din psykiske trivsel også kropsligt og i livsstil kan opleve ønskede forandringer.

 

Nogle oplever, at kroppen reagerer meget, når der tales om svære ting, eller at kroppen i dagligdagen reagerer, når noget er følelsesmæssigt svært. Vi vil i terapien have fokus på dette, og fokus på, hvordan også kroppen kan heles som en del af behandlingen.

 

For andre er det relevant at have en opmærksomhed på, om fysiske forhold og ubalancer, f.eks. relateret til hormonsystem, neurologi, spise- eller motionsmønstre, kan ligge til grund for psykiske udfordringer, og hvor der eventuelt kan søges yderligere behandling.

STØRRE TILFREDSHED OG BEDRE BALANCE 

 

Hvis du længe har ønsket dig et liv med større tilfredshed og balance i forhold til krop, livsstil og præstationer, men ikke lykkes med det, måske hele tiden virker til at falde tilbage til gamle tanke-, føle- eller handlemønstre, kan jeg hjælpe dig med de følelsesmæssige forhold, der måske spænder ben for dig.

STØRRE TILFREDSHED OG BEDRE BALANCE

 

Hvis du længe har ønsket dig et liv med større tilfredshed og balance i forhold til krop, livsstil og præstationer, men ikke lykkes med det, måske hele tiden virker til at falde tilbage til gamle tanke-, føle- eller handlemønstre, kan jeg hjælpe dig med de følelsesmæssige forhold, der måske spænder ben for dig.

DET FØLELSESMÆSSIGE GRUNDLAG

 

Det er for mange ikke løsningen at opsøge coaches eller trænerer for at kunne leve bedre, præstere bedre og blive mere tilfredse. Nogle oplever, at utilfredsheden og ubalancen stiger med antallet af mislykkede forsøg på at ændre livsstil. Det kan føre til en negativ spiral med risiko for psykisk mistrivsel.
Der kan i stedet være behov for at udvikle en dybere forståelse af din måde at relatere til dig selv og til andre, så du fra et omsorgsfuldt sted frem for et kontrollerende og kritisk sted, opnår et liv i bedre overensstemmelse med dine følelser og behov. Målet er at opleve at mad, motion og præstation kommer til at udfylde deres egentlige rolle som kilde til næring, styrke, fleksibilitet, kompetenceudvikling og glæde i dit liv.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for at lave en tidsbestilling.