TERAPI VOKSNE

PSYKOLOGBEHANDLING I HELSINGØR – EKSPERTICE INDEN FOR ANGST, STRESS, DEPRESSION, SORG, KRISER M.M.

 

Når du opstarter et forløb hos mig, tager vi udgangspunkt i det, du står i lige nu. Mit fokus er at støtte dig til at skabe de forandringer, du ønsker. Jeg inddrager de følelser, tanker og forståelser, du knytter til dig selv og dine betydningsfulde relationer og til de sammenhænge, du indgår i.
Jeg lægger vægt på, at samtaler hos mig opleves som effektfulde og omsorgsfulde.

TERAPI VOKSNE

 

PSYKOLOGBEHANDLING I HELSINGØR – EKSPERTICE INDEN FOR ANGST, STRESS, DEPRESSION, SORG, KRISER M.M.

 

Når du opstarter et forløb hos mig, tager vi udgangspunkt i det, du står i lige nu. Mit fokus er at støtte dig til at skabe de forandringer, du ønsker. Jeg inddrager de følelser, tanker og forståelser, du knytter til dig selv og dine betydningsfulde relationer og til de sammenhænge, du indgår i.
Jeg lægger vægt på, at samtaler hos mig opleves som effektfulde og omsorgsfulde. 

HVORFOR OPSØGE PSYKOLOG?

 

  • Måske oplever du, at specifikke og generende følelser eller tilstande som f.eks. stress, angst eller depression er kommet til at fylde for meget i hverdagen.
  • Du kan være påvirket af sygdom, sorg, krise eller voldsomme oplevelser som vold eller overgreb.
  • Måske er du ikke tilfreds med din måde at indgå i nære relationer til familie, partner eller venner.
  • Det kan være, du savner selvværd, eller har vanskeligheder med din krop, dine præstationer eller din livsstil.
  • Du kan også have behov for en samtalepartner til at tale om din retning, glæde eller mening ved livet.

 

HVORDAN FOREGÅR PSYKOLGISK BEHANDLING HOS MIG?

 

Jeg vil have fokus på at hjælpe dig til at få en dybere forståelse af din måde at relatere til dig selv og andre og dermed et grundlag for mere selvomsorg og for et liv i bedre overensstemmelse med dine følelser, behov og værdier.
Hvis svære følelser eller tilstande som f.eks. stress, angst eller depression er kommet til at begrænse dig og din hverdag, kan du have gavn af behandling rettet mod gradvise ændringer i din hverdag, dine tankemønstre, din kropslige regulering m.m.. Ofte kan det derudover være hjælpsomt og nødvendigt for at opnå en varig effekt af behandlingen, at vi også sammen arbejder med at finde ind til de bagvedliggende årsager, der måtte være. Vi ser sammen på den viden og værdi om dig og dit liv, der ligger i din udvikling af de svære følelser og tilstande.

 

Psykologforløb hos mig kan være af kortere eller længere varighed efter ønske og behov. Jeg samarbejder med dig om at finde den måde at tilrettelægge samtalerne på, som er bedst og mest meningsfuld for dig.

PSYKOLOGSAMTALER SOM VEJ TIL HELING OG NYE VINKLER 

 

Både i mit arbejde og som menneske i det hele taget, tror jeg på, at der skal være plads til forskellige måder at leve livet på. Jeg vil derfor have en respektfuld tilgang til dig, uanset hvad du måtte finde vanskelig. Jeg har erfaring med at tale om mange typer svære ting på en nærværende og afslappet måde. Når du sammen med et andet menneske oplever tryghed og plads til at tale og tænke dig om i forhold til din situation, og hvem du er, kan der opstå heling og nye vinkler på det, der er svært.

PSYKOLOGSAMTALER SOM VEJ TIL HELING OG NYE VINKLER 

 

Både i mit arbejde og som menneske i det hele taget, tror jeg på, at der skal være plads til forskellige måder at leve livet på. Jeg vil derfor have en respektfuld tilgang til dig, uanset hvad du måtte finde vanskelig. Jeg har erfaring med at tale om mange typer svære ting på en nærværende og afslappet måde. Når du sammen med et andet menneske oplever tryghed og plads til at tale og tænke dig om i forhold til din situation, og hvem du er, kan der opstå heling og nye vinkler på det, der er svært.

PSYKE, KROP OG LIVSSTIL I BALANCE

 

Jeg har i mit arbejde fokus på sammenhængen mellem krop og psyke og på sammenhængen mellem livsstil og fysisk og mental trivsel. Du kan læse mere om min helheldsorienterede tilgang til krop og psyke.

 

GÅENDE TERAPI

 

Jeg tilbyder psykologsamtaler enten som samtaler i min klinik i Helsingør eller som Gående Terapi. Når vi går under terapien får mange en oplevelse af tæt kontakt og af ikke at være indfanget af det, der er smertefuldt i livet. Læs mere om Gående Terapi.

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller for at lave en tidsbestilling.


Jeg kan ikke modtage lægehenviste klienter med offentligt tilskud gennem sygesikringsordningen.