FORÆLDRERÅDGIVNING OG FAMILIETERAPI

 

ERFAREN BØRNE- OG FAMILIEPSYKOLOG I HELSINGØR NÆR ESPERGÆRDE OG HUMLEBÆK

 

Ønsker I hjælp til en bedre trivsel i familien? Er I bekymrede for jeres barn eller unge? Jeg tilbyder rådgivende samtaler til forældre samt familiebehandling med inddragelse af forældre og børn/unge.

FORÆLDRERÅDGIVNING OG FAMILIETERAPI

ERFAREN BØRNE- OG FAMILIEPSYKOLOG I HELSINGØR NÆR  ESPERGÆRDE OG HUMLEBÆK

Ønsker I hjælp til en bedre trivsel i familien? Er I bekymrede for jeres barn eller unge? Jeg tilbyder rådgivende samtaler til forældre samt familiebehandling med inddragelse af forældre og børn/unge.

EKSEMPLER PÅ FAMILIEUDFORDRINGER JEG HAR HJULPET MED

 • Voldsomme graviditets- og fødselsforløb
 • Sygdom/diagnoser i familien
 • Søvnudfordringer
 • Søskendeforhold
 • Skolefravær
 • Svære relationer mellem unge og forældre
 • Vrede og temperament
 • Voldsomme oplevelser
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Dårlig stemning i familien
 • Kommunikationsproblemer
 • Forældresamarbejdet i opdragelse

FORÆLDRERÅDGIVNING

 

I forældrerådgivende samtaler hjælper jeg jer med at forstå og støtte jeres barn/unge bedst muligt, og jeg skaber ramme for et godt forældresamarbejde både omkring det, der er svært, og det der går godt.

 

FAMILIESAMTALER

 

I familiesamtaler hjælper jeg jer med at skabe et rum, hvor I kan tale sammen og have mulighed for at lytte til hinanden. Jeg støtter jer til at skabe nye og mere hensigtsmæssige mønstre i familien og forbedre alles trivsel.

 

OM STØTTE TIL FAMILIER

 

At være forælder kan opleves som den mest betydningsfulde opgave i livet, og når der er medlemmer i familien, der ikke er i trivsel, kan man som forælder nemt komme til opleve både bekymring, skam, dårlig samvittighed og tristhed. Dette gælder også, hvis man ikke selv er i trivsel i sin forældrerolle.
Forældre er oftest de bedste til at støtte deres børn til god udvikling. Mange års erfaring fra arbejde med børn, unge og familier har også vist mig, at der kan være perioder eller omstændigheder, hvor man bestemt ikke behøver klare det hele selv som forældre. At være forældre kan til tider være en krævende opgave, særligt hvis ens barn har særlige behov, eller hvis familiemedlemmer eller hele familien er igennem en udfordrende periode – og så kan det være hjælpsomt at hente støtte. Mit ønske er, at flere familier og forældre får den støtte, de periodevist kan have behov for.

 

I et forløb hos mig vil jeg støtte jer som forældre/familie gennem en svær tid og sammen med jer finde veje til en bedre trivsel. Jeg vil støtte dig/jer til at reflektere over, hvad der virker i familien, og hvad der skal ændres på. Nogle gange skal der flere samtaler til, andre gange kan en enkelt eller to samtaler skabe nye muligheder og bedre trivsel. Vi finder sammen ud af, hvad I har behov for.

 

Et mindre barn kan ikke på egen hånd klare sig ud af problemer ved at tale med en psykolog. Omkring mindre børn vil jeg derfor altid have fokus på inddragelse af forældre og eventuelt andre vigtige voksne.

 

KORT VENTETID

 

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, du kan derfor desværre ikke bruge en henvisning fra egen læge hos mig. Det betyder til gengæld, at jeg ikke har den lange ventetid, der ofte følger med lægehenviste psykologforløb.

Du/I er velkomne til at kontakte mig med spørgsmål eller for at lave en tidsbestilling..