SUPERVISION

 

 

INDIVIDUEL SUPERVISION OG SUPERVISION TIL GRUPPER ELLER TEAMS 

 

Jeg tilbyder supervision til professionelle indenfor børne- og familieområdet. I supervisionen kan indgå sagssupervision, supervision af den professionelles rolle og supervision omkring den organisatoriske kontekst og det professionelle samarbejde. Jeg tilbyder også supervision til psykologer med henblik på autorisation.

SUPERVISION

INDIVIDUEL SUPERVISION OG SUPERVISION TIL GRUPPER ELLER TEAMS 

 

Jeg tilbyder supervision til professionelle indenfor børne- og familieområdet. I supervisionen kan indgå sagssupervision, supervision af den professionelles rolle og supervision omkring den organisatoriske kontekst og det professionelle samarbejde.

Jeg tilbyder også supervision til psykologer med henblik på autorisation.

SUPERVISION HOS MIG

 

Jeg ser supervision som en vigtig del af arbejdet med mennesker. At blive støttet til at reflektere over sine overvejelser, sine handlemuligheder, sin tvivl og sine sårbarheder i forhold til ens professionelle virke er for mig at se et værdifuldt aspekt for at kunne udvikle sine kompetencer og udvikle sig selv som et menneske, der hjælper eller leder andre mennesker.

 

Med den viden, vi har om belastningspsykologi, sekundær traumatisering og omsorgstræthed, har supervisionen for mig at se derudover en vigtig dimension i forhold til professionelles mulighed for at drage omsorg for sig selv og kunne bevare både egen trivsel og engagementet i arbejdet. Min erfaring er, at refleksion over sit arbejde og over egne reaktioner på arbejdet danner det professionelle grundlag for at passe på sig selv også i krævende arbejdsopgaver.

 

MINE ERFARINGER

 

Jeg har gennem de seneste 15 år superviseret i mange forskellige kommunale sammenhænge, både indenfor skole- og daginstitutionsområdet og indenfor socialområdet. Jeg har stor erfaring i at supervisere sagsbehandlere, familiekonsulenter, pædagoger, lærere, plejefamilier samt psykologer, der arbejder med børn, unge og deres forældre, og jeg har indgående kendskab til kommunale strukturer og organisationer inden for hele børne- og ungeområdet.

 

PRIS OG PRAKTISK

 

Pris for supervision er afhængig af hvor supervisionen skal foregå, og af antallet af personer, som deltager i supervisionen.

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af muligheder